Areál

V dnešnej dobe sa vedenie klubu snaží vytvorit z futbalového ihriska športové centrum, ktoré bude môct všetkým obyvatelom našej krásnej obce ponúknut široké možnosti športového vyžitia, so stále narastajúcim dôrazom aj na iné druhy športov, ako sú napríklad plážový volejbal, bedminton, petanque, stolný tenis a mnohé dalšie, podľa aktuálneho záujmu verejnosti.